Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die zelf aan de slag wil met coaching, leidinggevenden die hun teamleden willen coachen en particulieren die zelf aan de slag willen gaan.

Via deze training heb ik nu alle tools ter beschikking om anderen te helpen rond communicatie en relaties. Dit zowel met zichzelf als met anderen.

- Karen W - District manager Retail

BeYOE opleiding coaching
BeYOE opleiding coaching

Door de opleiding en de inzichten ben ik rustiger en heb ik diepere, meer betekenisvolle relaties met mijn kinderen, partner, vrienden en collega's.

Het is soms confronterend hoe vaak we vanuit reflex reageren.


- Paul DV -

BeYOE opleiding coach

Hallo, Ik ben Vic Verdonck.

Door meer dan 12 jaar actief te zijn als vertrouwenspersoon, motivator, communicatie-expert en conflictbemiddelaar bij verscheidene bedrijven in verscheidene sectoren heb ik een model ontwikkeld om sneller tot begrip en verbindende communicatie te komen.

BeYOE staat voor het creëren van en zoeken naar begrip. Zowel bij jezelf als situaties met anderen.

Hoe communiceer jij en hoe verhoudt jouw communicatiestijl zich ten opzichte van de mensen om je heen? Hoe worden conflicten aangepakt? Is er voldoende speelruimte om feedback te geven?

Ik creëerde een model waarin je op een veilige manier kan communiceren zonder slachtoffers. Begrip voor elkaars standpunt, groeiend vertrouwen, psychologische veiligheid en het uitgangspunt dat iedereen goede intenties heeft en zijn/haar best probeert te doen.

Eens je het model kent en communiceert op deze manier is het in de toekomst eenvoudiger tot begrip te komen waarbij iedereen gehoord wordt en er meer ruimte wordt gecreëerd om de ander te kunnen vertrouwen.

We brengen in kaart hoe men communiceert en hoe en in welke rollen mensen bijdragen aan de dagelijkse gang van zaken.

Vervolgens bekijken we waar motivatie zit, waarvoor men bereid is zich te engageren en hoe het met hun perceptie gesteld is over hun huidige situatie.

Op het einde van de rit maken we de puzzel compleet en heeft iedereen zijn rol binnen een gestroomlijnd geheel, wordt er constructief gecommuniceerd en is er een omgeving van vertrouwen waarin feedback kan gegeven worden.

Expertises

Persoonlijkheidstypen

Conflictbenadering

Gedrags- en communicatie-expert

KMO-markt

Loopbaanbegeleiding

Corporate en enterprise bedrijven

Opleiding en begeleiding

Beyoe ondersteunt particulieren met conflicten met zichzelf of in relatie tot anderen en werkgevers.